Disclaimer

FIDAK Financiële Dienstverlening besteedt met fidak.nl de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Ondanks deze uiterste zorg en betrouwbaarheid kunnen er toch onjuistheden voorkomen.

FIDAK Financiële Dienstverlening en haar op fidak.nl samenwerkende ondernemingen en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden via internet alsmede technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.