Verzekeringen

skivakantie verzekerd

Schadeverzekeringen en levensverzekeringen voor de particulier
Sommige verzekeringen zijn verplicht. Andere zijn aan te raden maar hangen voor een groot deel af van uw persoonlijke situatie.
Soms is er zelfs sprake van dubbele dekkingen, indien zaken al verzekerd zijn op een andere polis.

Wij controleren graag uw polissen en zetten het geheel af tegen uw persoonlijke situatie en wensen, zodat u inzicht krijgt in uw hiaten.   [Afspraak maken]

De volgende particuliere schadeverzekeringen zijn onder andere mogelijk:

Motorrijtuigen
U kunt uw auto of motor bij ons verzekeren. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kijken wij welke maatschappij voor u de meest interessante voorwaarden en premie heeft. Bonus Malus korting kan oplopen tot 80%. Het aantal schadevrije jaren is bepalend voor de Bonus Malus korting Deze staan in Roy data. Weet u niet hoeveel schadevrije jaren u heeft dan kunt u dit via opvragen via de link.

Inboedel
Uw inboedel is belangrijk voor u en daar bent u natuurlijk zuinig op. Ondanks dat kan er toch schade ontstaan. Daarom is een goede verzekering van belang. Wij bieden u uistekende dekkingsmogelijkheden. U heeft keuze uit verschillende dekkingen, zodat u de verzekering krijgt die aan uw wensen voldoet.

Opstal
De opstalverzekering wordt in de volksmond ook wel woonhuisverzekering genoemd. Uw woning is een kostbaar bezit en het is daarom van groot belang om uw woning goed te verzekeren. Uiteraard kunt u hiervoor bij ons terecht, wij kunnen eveneens de juiste herbouwwaarde vaststellen. Zo bent u er zeker van dat u niet bent onderverzekerd.

Aansprakelijkheid
Het gevaar van schade aan anderen zit soms in een klein hoekje. U kunt zowel letsel als schade aan een ander toebrengen. Een van uw kinderen zorgt voor een flinke deuk in de auto van de buurman. Uw partner stoot een kostbare vaas om tijdens een bezoek aan de antiekbeurs. Op zulke momenten is het goed om te weten dat uw aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen vergoedt. Ook dekt deze verzekering letselschade aan een ander. De verzekering geldt ook voor studerende uitwonende kinderen en voor schade veroorzaakt door uw huisdieren.

Rechtsbijstand
Gelijk hebben of gelijk krijgen?
Gelijk hebben
Het aantal rechtzaken neemt helaas toe. Niet alleen in de VS, maar ook in Nederland, wordt het "gelijk hebben" bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidsconflict, de andere keer om een verkeersschade. De voorbeelden zijn legio.
Gelijk krijgen
Het is zeker niet gezegd, dat een rechtsbijstandverzekering is alle gevallen ook voor het "gelijk krijgen" zal zorgen. Immers, ook de rechter heeft een mening. Maar een rechtsbijstandverzekering kan er wel voor zorgen dat de regels van de wet correct worden toegepast. En daar gaat het immers om. Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op. Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het "gelijk krijgen" over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Veel verzekeraars laten de uitvoering over aan een onafhankelijke stichting. Die stichting verleent dan rechtsbijstand. De verzekeraar draagt de kosten. Ook zijn er verzekeraars die niets anders doen dan rechtbijstand verlenen. De rechtbijstand verzekeraars. Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker "gelijk te krijgen".

Persoonlijke ongevallen
De financiële gevolgen van blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval kunnen zeer ingrijpend zijn. De Persoonlijke Ongevallen verzekering biedt u de mogelijkheid om u te beschermen tegen de financiële gevolgen.

Reis
Met een reisverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen als er onverhoopt iets vervelend mocht gebeuren. Zo zijn de volgende dekkingen mogelijk: Bagage
Ongevallen
Geneeskundige kosten
Wintersport
Pechhulp automobilisten
Geld
Hulp en vervoermiddelen
Extra hulpmiddelen
Personal service
Annulering

Boot
Heerlijk ontspannen op je eigen boot. Of het nu gaat om een sloep, motorkruiser of zeilboot, iedereen wil plezier hebben van zijn kostbare bezit en dus ook goed verzekeren. Met een bootverzekering kunne veel risico's worden verzekerd. Informeer naar ons maatwerk voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Woonlasten verzekering
Deze verzekering keert een verzekerd bedrag of een deel daarvan uit bij arbeidsongeschiktheid of bij werkeloosheid. Vaak wordt een dergelijke verzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek. Deze verzekering geeft dan zekerheid dat in geval van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid de hypotheeklasten betaalbaar blijven.

Ziektekosten
Vanaf 1 januari 2006 is de basisverzekering ingevoerd. Deze verzekering vervangen de ziekenfonds en voormalige ziektekostenverzekeringen. De dekking is vergelijkbaar met het voormalige ziekenfonds. Naast de basisverzekering kun je een aanvullende verzekeringen afsluiten. Te denken valt hierbij aan tandartsdekking of uitbreiding op de bestaande basisdekkingen. Om een goede keuze te maken is het belangrijk dat u zich vooraf goed informeert. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Naast een lage premie is onder andere dekking en zorggarantie van belang.

Overige verzekeringen
Hieronder ziet u een opsomming van verzekeringen waarvoor u zich bij ons kunt verzekeren. Vraagt u de informatie hiervoor bij ons aan.
Recreatieverzekering
Bruiloftverzekering
Evenementenverzekering
Sieraden / kostbaarhedenverzekering
Caravan
Camperverzekering
etc.

Ook voor particuliere levensverzekeringen bent u bij ons aan het goede adres. Bij levensverzekeringen kunnen vijf hoofdvormen worden onderscheiden. Van deze hoofdvormen zijn verschillende constructies afgeleid. De verzekeringsmaatschappijen bieden deze constructies in vele varianten aan onder verschillende namen.

Levenslange verzekering bij overlijden
Een begrafenisverzekering is hiervan een goed voorbeeld. De meesten van ons zijn houden zich doorgaans liever niet bezig met het overlijden. Dat is niet zo gek. Toch is het verstandig om nu al vast iets te regelen voor later. Dan weet u zeker dat uw uitvaart in stijl is. Op uw eigen persoonlijke manier en zonder dat nabestaanden te maken krijgen met onnodig extra verdriet en onverwacht hoge kosten.

Tijdelijke verzekering bij overlijden
Ook wel risicoverzekering genoemd. De verzekering wordt voor een bepaalde duur gesloten omdat na die tijd geen of minder behoefte bestaat aan een bedrag ineens. In combinatie met een hypotheek wordt een risicoverzekering vaak afgesloten.

Gemengde verzekering
Deze vorm is een combinatie van een risicoverzekering een spaarverzekering. Er wordt dan ook altijd uitgekeerd. De uitkering volgt op de datum die en de polis is vastgelegd als de verzekerde nog in leven is of eerder bij een eventueel overlijden voor die datum. Deze verzekering dekt het risico van vroegtijdig overlijden en spaart gelijktijdig voor een uitkering op einddatum van de verzekering, op voorwaarde dat verzekerde op deze datum nog in leven is. Dit is een veelgebruikte verzekeringsvorm in combinatie met een hypotheek of een praktijkfinanciering. Het is niet noodzakelijk dat het bedrag dat wordt gespaard en het bedrag bij overlijden gelijk is.

Verzekering op vaste termijn
De verzekering die na het verlopen van een vaste termijn uitkeert, komt vaak voor als studieverzekering. Deze wordt meestal door een van de ouders of grootouders gesloten ten behoeven van het kind.

Lijfrenteverzekering
Wanneer de verzekerde nog leeft, vinden vanaf een in de polis vastgelegde datum uitkeringen plaats van een verzekerde rente, hetzij levenslang, hetzij tot een van te voren afgesproken datum. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gebruikt als aanvulling op het pensioen of als pensioenvoorziening van zelfstandige ondernemers.

Bedrijfsgebouwen

Schadeverzekeringen voor het bedrijf
Er zijn risico's die je als ondernemer zelf kunt dragen, maar er zijn ook risico's die je niet zelf kunt dragen. Voor deze laatste categorie zul kun je je in veel gevallen verzekeren.

Stel dat het bedrijfspand afbrandt, dan heb je geen inkomsten meer. Wat te denken van een milieu verzekering. Als er door brand of een ongeluk in het bedrijf schadelijke stoffen in de omgeving neerslaan en er bodemsanering nodig is, dan wordt je hiervoor aansprakelijk gesteld.

De te verzekeren risico's zijn:

 • Opstal
 • Inventaris
 • Bedrijfsschade
 • Computer/electronica
 • Machinebreuk/schade bedrijfsvoertuigen
 • Werkmaterieel
 • Transport
 • Zakelijke motorrijtuigen/ wagenpark


 • Op gebied van inkomen zijn er de volgende verzekeringen:
 • Arbeidongeschiktheid
 • Pensioen
 • Ziektekosten
 • Ziekteverzuim
 • WGA

 • Al deze verzekeringen zijn veelal als een pakket af te sluiten. Dit heeft voor u een aantal voordelen. Zo zijn er geen dubbele dekkingen, krijgt u vaak pakketkorting en communiceren in geval van schade en of mutatie de verschillende maatschappijafdelingen beter met elkaar. Voor u betekend dit geen onnodige administratieve rompslomp.

  ZZP Pakketverzekering
  Voor de zelfstandige zonder personeel zijn er speciale verzekeringen.
  De ZZP Pakketverzekering beschermt u en uw bedrijf tegen de belangrijkste risico’s in uw branche. Zo kunt u gewoon doorgaan wanneer er iets misgaat. Het kan gebeuren dat u als zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die u onbedoeld maakt. Ook kunt u in conflict komen met een opdrachtgever of leverancier. Omdat uw privéverzekeringen hiervoor geen dekking bieden, is het verstandig deze risico’s af te schermen met een ZZP Pakketverzekering.

  Met een ZZP Pakketverzekering worden de belangrijkste verzekeringen die voor uw beroepsgroep van toepassing zijn, gecombineerd in één aantrekkelijk pakket. Zo kunt u zich onder andere verzekeren voor Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB), beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, CAR/montage en/of rechtsbijstand.

  Voordelen ZZP Pakketverzekering

 • Eén polis voor alle verzekeringen.
 • Eén vaste premie.
 • Eén pakket wat aansluit op uw wensen.
 • Uitstekende voorwaarden