Schadevrije jaren

Terugval schadevrije jaren
Wanneer je een schade rijdt die jouw schuld is en die claimt bij je verzekeraar, val je terug in schadevrije jaren. In het verleden was nooit zo duidelijk hoeveel schadevrije jaren je verloor bij een schade, omdat dit per verzekeraar verschillend was. Sinds 2016 is daarom afgesproken dat de terugval in schadevrije jaren bij alle verzekeraars hetzelfde moet zijn. Dat is wel zo eerlijk en ook een stuk duidelijker voor iedereen.

Waarom een nieuwe regeling?
Voor 1 januari 2016 was het zo dat verzekeraars zelf bepaalden hoeveel schadevrije jaren je verloor na een schade. Hierdoor verloor je bij de ene verzekeraar vier schadevrije jaren na een schade, terwijl je bij de andere verzekeraar zes schadevrije jaren verloor na een zelfde schade. Omdat men dit oneerlijk vond heeft het Verbond van Verzekeraars een standaardtabel gemaakt voor de terugval bij schade. Deze tabel moeten alle verzekeraars vanaf 2016 verplicht gebruiken om de terugval van je schadevrije jaren te berekenen. De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat je bij elke verzekeraar even snel schadevrije jaren opbouwt en verliest.

Wat zijn de nieuwe regels van terugval?
Sinds 2016 kun je bij iedere verzekeraar tot 99 schadevrije jaren opbouwen. Ieder jaar dat je geen schade claimt, bouw je één schadevrij jaar op. Bij iedere schade die je claimt, val je vijf schadevrije jaren terug. Heb je meer dan vijftien schadevrije jaren? Dan val je na schade altijd terug naar tien schadevrije jaren. Het minste aantal schadevrije jaren dat je kunt hebben is min vijf. Wanneer verlies je schadevrije jaren?

Je verliest schadevrije jaren als je een schade claimt bij je verzekeraar. Bijvoorbeeld als je aansprakelijk bent voor een schade aan een andere partij. Of als je schade aan je eigen auto laat vergoeden door je verzekeraar. Soms verlies je ook schadevrije jaren als de schade niet jouw schuld is. Je kunt hierbij denken aan schades waarvan de dader niet bekend is, zoals vandalisme en parkeerschades. Bij welke schades val je niet terug?

Bij deze schades val je niet terug in het aantal schadevrije jaren: ruitschade
brandschade
stormschade
hagelschade
schade door een aanrijding met een wild dier
inbraakschade
schade door joyriding
(schade door) diefstal of verduisteringv schade aan de auto ontstaan door een luchtvaartuig
schade aan de auto door het vervoer van gewonde personen

Ook als je een schade (tijdig) zelf terugbetaalt, verlies je geen schadevrije jaren. Schade aan een voetganger of fietser heeft geen invloed op je schadevrije jaren, zolang je maar kunt aantonen dat je hier geen schuld aan had. Schade door vandalisme is wel van invloed op je schadevrije jaren, ook al heb je hier geen schuld aan. Hoe zit het met korting op je autopremie?

Als je schadevrije jaren opbouwt of juist verliest kun je hierdoor ook meer of minder korting krijgen van je verzekeraar. Hoeveel korting op je autopremie je krijgt of verliest blijft wel verschillend per verzekeraar. Naast de (verplichte) terugvaltabel voor schadevrije jaren, gebruiken verzekeraars daarom een aparte tabel om je korting te berekenen. Deze tabel wordt ook wel de bonus-malusladder genoemd. In je polisvoorwaarden kun je de bonus-malusladder van jouw verzekeraar bekijken. Op die manier kun je precies nagaan hoe veel korting je krijgt als je zonder schade rijdt en hoeveel korting je verliest als je wel een schade claimt. Deze tabel staat in principe los van de nieuwe terugvaltabel voor schadevrije jaren. Hoe weet je hoeveel schadevrije jaren je hebt?

Als verzekerde heb je recht op informatie over je schadevrije jaren. Dat betekent dat je verzekeraar je schadevrije jaren op je polisblad moet zetten. Ook moet je een nieuw polisblad krijgen als je schadevrije jaren wijzigen. Bij beëindiging van je autoverzekering, moet jouw verzekeraar een eindpolis opsturen waar je schadevrije jaren op staan. Ook moeten ze je schadevrije jaren registreren in Roy-data, de landelijke databank voor schadevrije jaren. Op die manier weet je nieuwe verzekeraar precies hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd en kunnen ze deze overnemen. Verder kun je altijd je verzekeraar bellen als je vragen hebt over je schadevrije jaren.